Skoki rozwojowe dziecka

W pierwszym roku życia każde dziecko w bardzo intensywny sposób się rozwija. Najczęściej dzieje się to podczas tak zwanego skoku rozwojowego, których można zaobserwować u dziecka kilka. Warto się dowiedzieć, w jaki sposób one przebiegają, aby wiedzieć, na co zwracać podczas nich uwagę. Z całą pewnością są to bardzo istotne kwestie.

Pierwszy skok rozwojowy

Skoki rozwojowe występują bardzo często w życiu najmłodszych dzieci. Pierwszy z nich następuje około pięciu tygodni po urodzeniu dziecka. Dziecko w tym czasie coraz mniej śpi oraz po przebudzeniu staje się dużo bardziej aktywne niż zazwyczaj. Zmysły dziecka w coraz lepszy sposób odbierają świat i umożliwiają odczuwanie bardziej intensywnych efektów. Dziecko ma także możliwość dłuższego skupiania wzroku, co może je zaskakiwać. Zaczynają mu przeszkadzać głośniejsze dźwięki, a także ostrzejsze światło.

Drugi skok rozwojowy

Drugi skok następuje po siedmiu lub dziewięciu tygodniach po narodzinach dziecka. Jest to przełom drugiego oraz trzeciego miesiąca życia. Dziecko zaczyna zauważać, że jego życie toczy się określonym rytmem. W pewnych porach jest karmione, a w innych może się bawić oraz spać. Dzięki temu jest bardziej świadome, a także zaczyna lepiej kontrolować ruchy swojego ciała. Jest to niezwykle istotne podczas jego dalszego rozwoju motorycznego.

Trzeci skok rozwojowy

Trzeci skok rozwojowy pojawia się po jedenastu lub dwunastu tygodniach po urodzeniu się dziecka. Dziecko posiada coraz większą kontrolę nad ruchami głowy, a także może podążać wzrokiem za zabawką, która przypadnie mu do gustu. Dziecko rozpoczyna także pierwsze próby poznawania świata oraz wszystko wkłada do buzi w celu poznania konkretnych przedmiotów. Po trzecim skoku dziecko potrafi łapać w ręce różnego rodzaju przedmioty, a także uczy odpychać się nóżkami. Potrafi także śledzić wzrokiem osobę, która się nim opiekuje.

Czwarty skok rozwojowy

Czwarty skok rozwojowy następuje w czasie czternastu lub dziewiętnastu tygodni życia dziecka. Każdy skok jest dużo bardziej intensywny od poprzedniego. Jest to skok pomiędzy czwartym, a piątym miesiącem życia dziecka. Dziecko zaczyna rozumieć ciąg przyczynowo-skutkowy zdarzeń, które dzieją się w jego otoczeniu. Dziecko zaczyna powtarzać poszczególne sekwencje, na przykład specjalnie upuszcza zabawkę, aby obserwować jej upadek. Oprócz tego zaczyna coraz lepiej się bawić i jest bardziej aktywne.

Piąty skok rozwojowy

Piąty skok rozwojowy występuje od dwudziestu dwóch do dwudziestu sześciu tygodni po urodzeniu się dziecka. Ma to miejsce około szóstego miesiąca życia. Dziecko zaczyna coraz lepiej rozumieć stosunki pomiędzy poszczególnymi ludźmi. W tym czasie może się także pojawić lęk separacyjny. Dziecko nie będzie chciało opuszczać mamy oraz zacznie bać się nowych i nieznanych mu wcześniej osób. W coraz lepszy sposób panuje nad swoimi ruchami, które są także coraz bardziej sprawne.

Szósty skok rozwojowy

Szósty skok rozwojowy można zaobserwować od trzydziestego trzeciego do trzydziestego siódmego tygodnia po urodzeniu się dziecka. Jest to przełom dziewiątego oraz dziesiątego miesiąca życia. Dziecko zaczyna dzielić świat na kategorie oraz w coraz lepszy sposób zaczyna rozumieć dorosłych. Dziecko zaczyna także rozpoznawać nazwy konkretnych przedmiotów, co jest wstępem do nauki mówienia. U dziecka mogą być także widoczne konkretne humory oraz nowe zachowania.

Siódmy skok rozwojowy

Ostatnim skokiem rozwojowym w pierwszym roku życia dziecka jest siódmy skok. Ma on miejsce od czterdziestego pierwszego do czterdziestego szóstego tygodnia życia dziecka. Jest to jedenasty miesiąc. Dziecko w tym czasie zaczyna bardzo dobrze kojarzyć fakty oraz rozumie, że pewne zdarzenia następują po innych. Dziecko zaczyna coraz bardziej lubić zabawki i się nimi interesować. Zaczyna wymawiać pierwsze słowa oraz naśladuje zwierzęta. W tym czasie następuje początek rozwoju mowy u dziecka, co jest bardzo istotne w przypadku każdego malucha. Dziecko zaczyna także rozumieć znaczenie słowa „nie” i wykorzystywać je w codziennym życiu.