Po czym poznać zaburzenia sensoryczne u dzieci?

Zaburzenia sensoryczne u dzieci to zbiór objawów, które dotyczą podstawowych zmysłów umożliwiających dziecku poznawanie świata. Zaburzenia te wpływają zarówno na dziecko, jak i jego rodziców i resztę rodziny. Z zaburzeniami sensorycznymi u dzieci można walczyć poprzez wspieranie dziecka i wspomaganie jego rozwoju.

Czym są zaburzenia sensoryczne u dzieci?

Zaburzenia sensoryczne mogą być wywołane poprzez uszkodzenie narządów wzroku, węchu, słuchu oraz dotyku. Jeśli u dziecka zaburzona jest praca któregoś ze zmysłów, wówczas występują problemy z nauką zachowań dziecka oraz kłopoty z poruszaniem się i rozwojem.

Objawy zaburzeń sensorycznych u dzieci

Objawy zaburzeń sensorycznych dotyczą wszystkich zmysłów. Jeśli rodzice dostrzegą u swojego dziecka niepokojące objawy, muszą udać się do pediatry lub psychologa, który przeprowadzi badanie zaburzeń SI. Rzadko zdarza się tak, że występują wszystkie objawy, a każdy zmysł może być nadreaktywny lub podreaktywny.

Zaburzenia sensoryczne u dzieci mogą mieć następujące objawy:
– problem z modulacją sensoryczną – nieuregulowane reakcje dziecka na różne wrażenia, trudności w zachowaniu,
– problemy z dyskryminacją sensoryczną – wzmożona lub obniżona wrażliwość na odbieranie bodźców,
– problemy motoryczne – trudności w planowaniu ruchów, obniżony poziom koordynacji ruchowej.

Zaburzenia sensoryczne u dzieci – wzrok, słuch, dotyk

Dziecko, u którego występuje nadreaktywność wykazuje duże podekscytowanie, gdy widzi dużo zabawek, jest ono czujne i ciężko mu się skupić. U dziecka podreaktywnego dostrzec można ignorowanie widzianych przedmiotów, co może skutkować przewracaniem się o przeszkody. Starsze dziecko może mieć problemy z pisaniem i czytaniem, a także odwrotnie pisać litery oraz mieć problemy z przepisywaniem tekstu.

Dziecko mające nadrekatywność słuchu denerwuje się, słysząc hałasy oraz dźwięki, które nie przeszkadzają innym. Natomiast dziecko podreaktywne ignoruje dźwięki, które nie są nadmiernie głośne. Dziecko starsze może mieć problemy ze zrozumienie słownych poleceń, a zburzenia zmysłu słuchu wpłyną także na problemy z mową.

Problemy z dotykiem u dziecka nadreaktywnego mogą objawiać się u dziecka poprzez unikanie dotyku innych ludzi oraz przedmiotów czy też ubrań. Dziecko podreaktywne nie zwraca uwagi na to, że zostało dotknięte. Dziecko mające zaburzenia zmysłu dotyku często godzi się na dotyk tylko na własnych zasadach i może mieć trudności z nawiązywaniem kontaktów lub być agresywne wobec innych.