Zadbaj o przyszłość swojego dziecka

Jako rodzice chcemy zapewnić jak najlepszą opiekę dzieciom i przygotować je odpowiednio do radzenia sobie w dorosłym życiu. Jedną z rzeczy, którą możemy dać dziecku, to zapewnienie właściwego wykształcenia, które ułatwi im znalezienie satysfakcjonującej pracy i umożliwi rozwój zawodowy.

Język obcy

Bardzo pomocna w znalezieniu perspektywicznej pracy jest znajomość języka obcego. Mimo iż dzieci uczą się języka angielskiego, francuskiego czy niemieckiego podczas nauki w szkole podstawowej i średniej, to większość rodziców decyduje się na dodatkowe zajęcia nauki języka obcego w szkole językowej lub na korepetycjach. Dlaczego tak się dzieje? Dzieciom trudno jest nauczyć posługiwać się w praktyce językiem obcym, jeśli tylko bazują na lekcjach w szkole. Nauczyciel ma pod opieką kilkunastu uczniów i nie ma możliwości skupić się rozwoju jednostek. Ponadto wskutek choroby lub innych przeciwności, dziecko może być nieobecne na wielu lekcjach i braki w nauce staną się nie do odrobienia.

Korepetycje

W takiej sytuacji korepetycje z języka obcego mogą stać się koniecznością. Korepetytor omówi materiał i pozwoli nadrobić zaległości. W szkole językowej lektor może nie mieć czasu na indywidualne omawianie zaległości powstałych wskutek choroby ucznia, jednak korzyści z uczęszczania dziecka do szkoły językowej są ogromne – nabywa umiejętności praktycznego posługiwania się językiem, rozmowy w języku obcym z lektorem i rówieśnikami i rozwija pewność siebie wraz z rozwojem w społeczeństwie.

potomek.pl